Udziel jednozdaniowych odpowiedzi na pytania :
3.W jaki sposób ludzie uczą się pełnienia swoich ról ?
4.Co możemy zrozumieć dzięki koncepcji swoich ról ?
5.Co daje człowiekowi znajomość roli, jaką odgrywa inna osoba?
6. W jaki sposób można przezwyciężać konflikt ról ?
7.Jakie mogą być przyczyny konfliktu ról?
8. Uzupełnij :
a) Ludzie odgrywają ...................... ról.
b)Nasze zachowania zmieniają się zależnie od tego, ...................................................... .
c)Możemy lepiej zrozumieć zachowanie danej osoby w konkretnej sytuacji, jeżeli wiemy, ............................... .
d)Konflikt ról powstaje wówczas , gdy oczekiwania w stosunku do danej osoby są ...................................................... .
POTRZEBUJĘ TEGO NA WCZORAJ :/

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T10:30:32+01:00
Ludzie uczą się pełniania swoich ról gdy zosnaną do tego zmuszeni np. w pracy
dzięki koncepcji swoich ról możemy zrozumieć zakres swoich obowiązków
znajomość roli jaką odgrywa inna osoba daje nam możliwość zrozumienia jej.
konflikt ról można przezwyciężyć poprzez rozmowę oraz obustronnż uległość w pewnych kwestiach.
przyczyną konfliktu może być rozbieżność interesów lub czynności jednej osoby uniemożliwiają podjęcie czynności przez inną osobe.

a)mnóstwo
b)jaką rolę mamy do odegrania
c)jak należy zachować się w danej sytuacji (lub jeśli sami mieliśmy do czynienia z daną sytuacją)
d)zbyt wysokie do wykonania dla danej osoby
2 5 2