Odpowiedzi

2009-12-20T19:22:15+01:00
Oczywiście potrzebna jest natychmiastowa pomoc powodzianom. Konieczne są jednak równoległe działania zapobiegawcze, aby do takiej sytuacji nie dopuścić w przyszłości. Powodzie w Polsce i wielki rozmiar zniszczeń przez nie powodowanych są efektem dalece posuniętej dewastacji lasów. Dużą rolę odgrywa tu również niewłaściwa regulacja rzek i rozszerzanie się terenów zabudowanych. Te i inne czynniki razem przyczyniły się do znacznie szybszego odpływu wody deszczowej, który stworzył w efekcie gigantyczną falę kumulacyjną. To ta fala spowodowała tragedię ludzką oraz ogromne zniszczenia i straty materialne.
17 1 17