Odpowiedzi

2009-12-20T19:19:21+01:00
Dysocjacja jonowa kwasów polega na rozpadzie ich na kationy wodoru i aniony reszty kwasowej.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T19:21:25+01:00
Roztwory wszystkich kwasów przewodzą prąd elektryczny. Substancje, o takich właściwościach nazywamy elektrolitami. Pod wpływem wody elektrycznie obojętne cząsteczki kwasów rozpadają się na jony. Proces rozpadu cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem wody nazywamy dysocjacją elektrolityczną. Jony obdarzone ładunkiem dodatnim to kationy, a jony obdarzone ładunkiem ujemnym to aniony. Zgodnie z tą teorią podczas rozerwania wiązania w cząsteczce kwasu atom wodoru zostaje pozbawiony elektronu walencyjnego - powstaje kation wodoru. Elektron walencyjny wodoru zostaje przy tzw. reszcie kwasowej - powstaje anion reszty kwasowej.
Dysocjację kwasu solnego można zapisać:

HCl -> H+ + Cl-
W wyniku dysocjacji powstaje kation wodorowy i anion chlorkowy
Dysocjacja kwasu siarkowego (VI) przebiega podobnie, lecz w tym przypadku powstają dwa kationy wodoru i jon siarczanowy (VI).
H2SO4 -> 2 H+ + SO42-
1 2 1