Proszę o przetłumaczenie 4 zdań na ANGIELSKI :

1. Ja chciałbym być kiedyś informatykiem,ponieważ jest to super praca
2. Praca policjanta jest bardzo interesująca, ponieważ łapie przestępców. Policjant powinien być odważny, cierpliwy
3.Moim obowiązkiem codziennym jest wynoszenie śmieci. Wykonuje je często
4.Cześć Marek. Zapraszam Cię w sobotę na ognisko u mnie na podwórkuNIE MA BYĆ TRANSLATOR !!!!!!!!!!!

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-20T20:03:46+01:00
1. I would like to be a computer scientist one day, because it is a great job
2. Police work is very interesting because it catches criminals. A police officer should be brave, patient
3.Moim duty is elevation of garbage daily. Exercise them is often
4.Cześć Marek. I invite you on Saturday at the fire in my backyard
2009-12-20T21:50:02+01:00
1. I would like to be programmer once,because it is this super work
2. policeman's Work is very interesting, because criminals' paw. Policeman should be brave, patient
3. is My everyday duty carrying out it throws litter about. It executes it often
4. Hi Mark. I invite You on Saturday on fire at me on yard