Odpowiedzi

2009-09-14T18:59:08+02:00
Suwerenność jest bardzo ważnym pojęciem każdego państwa. Aby dany kraj był suwerenny, musi sprawować zwierzchnią władzę nad swoim terytorium i ludnością, swobodnie kształtować swój ustrój społeczno gospodarczy i formę państwa. Władza państwowa musi być władzą najwyższą decydującą o swoim zakresie działania. Państwo powinno być organizacją niezależną od innych państw. Polska posiada bogatą historię. Wiele wydarzyło się w jej dziejach. Wybuchały wojny, w wyniku których państwo zyskiwało i traciło terytorium. Po trzecim rozbiorze w 1795 roku, Polska zniknęła z mapy i znalazła się pod obcym panowaniem.
Przez sto kilkadziesiąt lat państwo polskie nie było niepodległe. Obszar terytorium naszego kraju przyłączony został do Prus, Rosji i Austrii. Ciężko Polakom żyło się podczas zaboru. Nie mogli posługiwać się swoim ojczystym językiem, uczyli się w języku narzuconym przez państwo okupujące. Wybuchały powstania, które miały na celu wyzwolić naród spod kontroli wroga. Niestety, żadne z nich się nie powiodło. Wojsko okupanta, o wiele liczniejsze od powstańców, gromiło wszelkie bunty patriotyczne.
Dzięki klęsce Niemiec i Austrii oraz wycofania się z wojny Rosji, pod koniec I Wojny Światowej Polska odzyskała upragnioną niepodległość.

Myślę że pomogłem :).. Jest to wypracowanie mojego brata :]