1.Przedmioty szkolne jakie ściśle wiążą się z biologią . Każdy wybór uzasadnij!
2.Wszystkie rodzaje białych krwinek(leukocytów)mają zdolność wykonywania aktywnych ruchów pełzakowatych. Część z nich potrafi opuszczać światło naczyń krwionośnych i wywędrować do otaczających tkanek. Tę zdolność leukocytów nazywamy diapedezą, a bodźcem wywołującym to zjawisko są zmiany chemiczne, najczęściej stany zapalne tkanki. Podaj, które z wymienionych właściwości błony komórkowej umożliwiają leukocytom diapedezę. Uzasadnij swój wybór.
selektywność, dynamiczność, półstałość , elastyczność, spolaryzowanie
3. Jedną z właściwych błon elementarnych, zarówno błony komórkowej, jak i błon wewnątrzkomórkowych, jest fakt, że ich biosynteza nie odbywa się DE NOVO. Wytłumacz jak należy rozumieć tę informację.
4. Przeczytaj opisy doświadczeń i pod każdym z nich zapisz wynik obserwacji.
a) Krwinki człowieka umieszczono w roztworze soli o stężeniu wyższym niż łączne stężenie substancji rozpuszczonych w krwinkach. Cząsteczki soli nie przenikają przez błony z roztworu komórek. Po kilku minutach obserwowano kształt komórek. Wynik obserwacji...
b)Krwinki, które przebywały w roztworze soli, umieszczono w czystej (destylowanej) wodzie. Po kilku minutach obserwowano ich kształt. Wynik obserwacji...

Pamiętając o selektywnej przepuszczalności błony komórkowej, wyjaśnij wynik opisanych obserwacji.

1