Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T19:35:16+01:00
Paprotniki są sztuczną jednostką systematyczną ponieważ okazało się, że zaliczane kiedyś do paprotników widłaki, skrzypy i paprociowe mają odmienne pochodzenie i dlatego zlikwidowano gromadę paprotniki a należące do niej klasy zostały podniesione do nazyw gromady. JEdnak określenie paprotniki jest stosowane do dzisiaj jako nazwa nieformalna.

licze na naj
2 5 2
2009-12-20T19:36:20+01:00
Paprotniki - zbiorcza grupa życiowa roślin zarodnikowych

Są to rośliny lądowe lub wtórnie wodne (nieliczne gatunki), które w przemianie pokoleń wykazują zdecydowaną przewagę sporofitu nad gametofitem. Gametofity, choć często samodzielnie żyjące i niezależne od sporofitu, osiągają niewielkie rozmiary i są krótkotrwałe. Sporofity okazałe (szczególnie wyróżniają się pod tym względem paprocie drzewiaste), wieloletnie, zróżnicowane są na korzenie, łodygi i liście.

!!! Paprotniki, podobnie jak mszaki, stanowią sztuczną jednostkę systematyczną, ponieważ typy zebrane w tej zbiorczej grupie życiowej: widłakowe, skrzypowe i paprociowe należą do trzech odrębnych linii rozwojowych i wszystkie wywodzą się od psylofitów.
1 5 1