Proszę o pomoc, daje 20 punkcików :D

Atom wapnia na zewnętrznej powłoce ma 2 elektrony a atom chloru 7 elektronów.

a)Przedstaw atomy wapnia i chloru oznaczając wewnętrzną część tych atomów (rdzeń atomowy) symbolami chemicznymi, a elektrony na zawnętrznej powłoce kropkami lub krzyżykami.

b) Przedstaw tworzenie się w podany wyżej sposób wiązania między atomem wapnia i chloru.

c) Zapisz jak się nazywa typ wiązania, które powstały między atomami wapnia i chloru.

Proszę o szybką pomoc to już ponad rok temu było i wszystko zapomniałem a zeszyt z poprzedniej klasy zgubiony :D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-20T21:14:15+01:00