Porównaj model świętego przedstawionego w legendzie o świętym Aleksym z postacią świętego Franciszka, uwzględnij styl życia świętego, jego stosunek do świata, do dóbr doczesnych oraz relacje z naturą przedstaw w formie tabeli.

1

Odpowiedzi

2009-12-24T05:20:34+01:00
Święty Aleksy

Pochodzi z bogatej ksiazęcej rodziny,jako 24-letni młodzieniec żeni się i w owym dniu składa śluby czystości,wyrusza w świat,by służyc Bogu.Wszystkie swoje dobra materialne rozdaje biednym,sam zaś siada pod kościołem i żebrze,zyje w wielkim ubóstwie.Pomimo poniżeń nie chce by ktokolwiek okazywał mu litośc,miłośc bliźniego.Po powrocie do swojego rodzinnego domu,nie rozpoznany przez nikogo nadal znosi wszelkie niewygody i cierpienia bez słowa.
Ten sposób ascezy jednak nie budzi zbyt wielkiego entuzjazmu,przecież nie można patrzec na świat,widząc tylko siebie.Alekst jako jedyny syn zadał wiele cierpienia i bólu swoim rodzicom,także swojej małżonce.Przede wszystkim myślał o sobie,o swoim zbawieniu i o chwale.

Święty Franciszek
Pochodził z zamożnej rodziny i w młodości nie stronił od zabaw i wszelkich uciech.Po przedytej ciężkiej choroby,doznaje objawienia,i postanawia porzucic rodzinę,oddaje wszystko swemu ojcu(nawet ubrania) i odchodzi by móc służyc Bogu.Zakłada własny zakon,w którym wspólnie pracują,a owocami pracy swoich rąk dzielą się z biednymi.
Święty Franciszek naucza radości życia,i miłości do wszystkich istot,które stworzył Bóg,odnajdywania w nich piękna i dobra.Swą wiarą i pokorą potrafi nawrócic nawet największego zbója,czy złego wilka.


Tak więc,obie postawy różnią się od siebie,bo tak jak asceci franciszkanie również wyrzekli się dóbr materialnych,lecz różni ich od nich radośc życia i umiłowanie do wszystkiego co żyje.
11 3 11