Odpowiedzi

2009-12-20T19:54:39+01:00
Do jednego naczynia wlano 5kg solanki o stężeniu 9 % i 15 kg solanki o stężeniu 18 % . Jakie stężenie ma otrzymana mieszanina ?

0,09*5=0,45kg
0,18*15=2,7kg

x*20=3,15
x=0,1575=15,75%

Odp. Stężenie otrzymanego roztworu wynosi 15,75%
6 3 6
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T19:53:50+01:00
Solanka 1.
9%*5kg=0,45kg

Solanka 2.
18%*15kg=2,7kg

Otrzymana mieszanina
m subst=0,45kg+2,7kg=3,15kg
m roztworu=5kg+15kg=20kg

Cp=ms/mr*100%
Cp=3,15kg/20kg*100%
Cp=15,75%
9 4 9
2009-12-20T19:55:39+01:00
Mr1=5kg=5000g
cp1=9%
mr2=15kg=15000g
cp2=18%
ms1=(9*5000):100=45000:100=450g
ms2=(18*15000):100= 270000:100=2700g
mr3=15000+5000=20000
ms3=450+2700= 3150
cp3=(3150:20000)*100=0,1575*100=15,75%
3 4 3