Odpowiedzi

2009-12-20T19:58:28+01:00
Polska znajduję się w centrum europy. Znajduję się na wschód od południka 0 stopni.
2009-12-20T19:58:49+01:00
Polska położona jest w Europie Środkowej nad Morzem Bałtyckim. Polska granica wyłącznej strefy ekonomicznej na Bałtyku graniczy ze strefami Danii i Szwecji. Polska graniczy z: Niemcami, Czechami, Słowacją, Ukrainą, Białorusią, Litwą oraz z Rosją a dokładniej z obwodem kalingradzkim.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T20:00:59+01:00
Państwo polozone w Europie srodkowej, nad morzem bałtyckim.
znajduje się w pasie Niżu Europejskiego między Bałtykiem a łukiem Karpat i Sudetów,
w zlewisku Morza Bałtyckiego (w ponad 99%) oraz w dorzeczach Wisły i Odry (w 87,9%),
na pograniczu starych płytowych struktur geologicznych Europy Wschodniej i młodszych struktur fałdowych zachodniej i południowej części kontynentu.

Położenie matematyczne wyznaczają współrzędne krańcowo położonych punktów Polski:

– na północy przylądek Rozewie – 54°50´ N,

– na południu szczyt Opołonek w Bieszczadach – 49°00´ N,

– na zachodzie kolano Odry na południowy zachód od Cedyni – 14°07´ E,

– na wschodzie kolano Bugu na południowy wschód od Horodła – 24°08´ E.