Odpowiedzi

2009-12-20T20:02:50+01:00
In the future I will be leave in huge house with few floors. I will leave there with my husband (mąż). There will be really many rooms, in every will be something else! Kitchen will be huge, too! I can't cook, so my cookers will cook for me and my family, when they will visit me. I will not clean this all house. That will do my cleaners. Outside there will be big garden, where I will sit and listen how birds are singing. I will do everything what I want and nobody will not say me that's wrong.

tłumaczenie na polski:
W przyszłości będę mieszkać w wielkim domu z kilkoma piętrami. Będę tam mieszkać z moim mężem. Będzie tam na prawdę wiele pokojów, w każdym będzie coś innego! Kuchnia będzie również wielka! Nie umiem gotować, więc moi kucharze będą gotować dla mnie i mojej rodziny, kiedy będą mnie odwiedzać. Nie będę sprzątać tego całego domu. To będą robić moje sprzątaczki. Na zewnątrz będzie duży ogród, tam będę siedzieć i słuchać jak ptaszki śpiewają. Będę robić wszystko na co będę miała ochotę i nikt nie będzie mówić mi że to jest złe.
2009-12-20T20:04:47+01:00
I look realistically at the world and his life so I know that I live near my family because I know that they can always count that as I always need their help will be able to help me. But still I always wanted to live on some lake, because the spring is always beautiful and everything begins to wake up to life. At home I always wanted to have the most modern, because I like all the news.


A to po polsku. ;d

Patrzę realnie na świat i na swoje życie więc wiem, że będę mieszkać blisko mojej rodziny, ponieważ wiem, że na nich mogę zawsze liczyć, że zawsze jak będę potrzebowała ich pomocy będą mogli mi pomóc. Ale jeszcze zawsze chciałam mieszkać nad jakimś jeziorem, bo wiosną zawsze jest pięknie jak wszystko zaczyna się budzić do życia. W domu zawsze chciałam mieć najnowocześniej, ponieważ podobają mi się te wszystkie nowinki.