Odpowiedzi

2009-12-26T23:19:59+01:00
Zad,1
Głównymi problemami politycznymi na świecie są wojny i inne konflikty zbrojne a także niestabilność ustrojów politycznych państw. Upadek komunizmu w Europie środkowo wschodniej stworzył na początku lat 90-tych przekonanie, że z życia politycznego zniknie międzysystemowa rywalizacja militarna, a tym samym przyczyny zagrożenia wojną. Za wojnę uważa się konflikt zbrojny. Na świcie zniknął podział na 2 bloki polityczno – militarne, ale nadal pozostają lokalne konflikty zbrojne, które często mają charakter wojen domowych. Konflikt zbrojny to w prawie międzynarodowym pojęcie szersze od wojny. To wszelkie przejawy walki zbrojnej, nawet takie, gdzie działania wojenne nie zostały wypowiedziane. Możemy spotkać wiele klasyfikacji wojen i innych współczesnych konfliktów zbrojnych, Określają one ich charakter, biorąc pod uwagę różne kryteria oceny.
Zad.2
Problemem moralnym nie tylko współczesnym, ale przeciągającym się od niepamiętnych czasów jest problem związany z tzw. najstarszym zawodem świata, czyli z prostytucją. Sprzedawaniewłasnego ciała jak dla mnie niemoralne, gardzę tym, gdyż uważam, że zawsze znajdzie się inny sposób na zarobienie pieniędzy, jednak są osoby, które po prostu lubią to robić, a fakt że dostają za to pieniądze jest dla nich dodatkową korzyścią. W tym wypadku zostawiam to ich własnemu sumieniu i poczuciu własnej wartości, bo to co dla mnie jest niemoralne, dla niektórych może być tak samo moralne jak zarabianie na czymś co się lubi robić, np. Na degustacji słodyczy. Dwa w jednym – przyjemność i pieniądze. W Polsce rażące jest, gdy się słyszy, że młode dziewczęta w wieku 14 – 17 lat nie są dziewicami. Dla nas Polaków szczególnie starszych osób jest to nieetycznie i niemoralne. Natomiast w krajach Afrykańskich mało która dziewczyna powyżej 14 roku życia jest dziewicą i tam nikogo to nie gorszy. To z kolei przykład na zróżnicowanie pojęcia moralności w zależności od środowiska geograficznego. Kraje lepiej rozwinięte zaczynają ingerować w tą sprawę, starając się zmienić normy moralne plemion afrykańskich przez uświadamianie im, że tak młode dziewczęta nie są gotowe fizycznie, ani psychicznie do stosunku płciowego, jednak wykorzenienie głęboko zagnieżdżonych przekonań jest bardzo trudne, aby wręcz nie powiedzieć niemożliwe do zrealizowania.
Podsumowując wszystkie poruszone przeze mnie problemy moralne nasuwają mi się słowa Fryderyka Nietzsche, że: „Nie ma zjawisk moralnych – istnieje tylko moralna interpretacja zjawisk”. Moralność jest indywidualnym odczuciem każdego człowieka i na siłę nie da się jej zmienić. Różne sytuacje są lub nie są moralne w zależności po której stronie barykady stoimy. Kształtowana jest często przez media, które narzucają nam swoją wizję moralności, przez prawo, które mówi nam co jest złe i czego nam nie wolno, choć niekoniecznie zgadza się to z naszym poczuciem moralności, a także przez książki, które naprawdę uczą moralności i wrażliwości, niestety coraz mniej osób po nie sięga i może dlatego szerzy się znieczulica na świecie. Jednoznacznie trudno jest określić, czy jakiś czyn jest, czy nie jest moralny, gdyż na przełomie pokoleń i w zależności od kultur normy moralne różnią się od siebie.
zad3