1.napisz wzory pięciu izomerów związku o wzorze sumarycznym C₅H₉BrCl₂. Podaj ich nazwy sytematyczne

2. napisz wzór strukturalny związku:
2-bromo-4-chloro-6-jodooktan

ps. dla ułatwienia mozna wysłac skan na e-mail: [email protected]

1

Odpowiedzi

2012-12-28T17:40:59+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)
CH2(Br)-CH(Cl)-CH(Cl)-CH2-CH3 ... 1-bromo-2,3-dichloropentan
CH2(Br)-CH(Cl)-CH2-CH(Cl)-CH3 ... 1-bromo-2,4-dichloropentan
CH2(Br)-C(Cl)2-CH2-CH2-CH3 ... 1-bromo-2,2-dichloropentan
CH(Br)(Cl)-CH(Cl)-CH2-CH2-CH3 ... 1-bromo-1,2-dichloropentan
CH(Br)(Cl)-CH2-CH2-CH(Cl)-CH3 ... 1-bromo-1,4-dichloropentan

 

2) Wzór w załączniku