Odpowiedzi

2009-12-20T21:20:51+01:00
Otrzymywanie K3PO4 -ortofosforanu(V)potasu

1) Reakcja litowca z kwasem

6K+2H3PO4-->2K3PO4+3H2

2) Reakcja tlenku kwasowego z tlenkiem zasadowym

P4O10+6K2O->K3PO4

3)Reakcja mocnego kwasu z mocna zasadą

H3PO4+3KOH->K3PO4+3H2O

4)Reakcja tlenku zasadowego z kwasem

3K2O+2H3PO4->2K3PO4+3H2O

5)reakcja tlenku kwasowego z mocną zasadą
P4O10+12KOH->4K3PO4+6H2O

Otrzymywanie soli litu-Li2SO4

2Li+H2SO4->Li2SO4+H2
Li2O+H2SO4->Li2SO4+H2O
Li2O+SO3->Li2SO4
2LiOH+SO3->Li2SO4+H2O
2LiOH+H2SO4->Li2SO4+H2O
5 3 5