Gramatyka:
1. Które zdania są podrzędnie zł. orzecznikowe ? Pozostałe zdania nazwij.
a.Upał jest taki, że z trudem można go wytrzymać.
b.Jesteś dla mnie tym, czym jest brat dla siostry.
c.Góra była tak potężna,że nie mogliśmy nawet marzyć o jej zdobyciu.

2. Podkreśl zdaania nadrzędne. Postaw pytania. Czy w zdaniach nadrzędnych możesz wskazać podmioty? Jakiego rodzaju zdania tu występują?
a.Ucieszyło mnie, że znalazłaś dobrą pracę.
b.Kto umie marzyć, ten żyje ciekawiej.
c.Zdaje się, że ktoś dzwoni do drzwi.

pomóżcie proszę, ja zobiłam część ale nie umiem tego;/

1

Odpowiedzi

2009-12-20T21:55:00+01:00
1a - zd. podrz. orzecznikowe
1b - zd. podrz. dopełnieniowe (?)
1c - zd. podrz. orzecznikowe (?)

2a - Ucieszyło mnie (co?), że znalazłeś dobrą pracę. (podmiotowe)
2b - Kto umie marzyć, ten żyje ciekawiej.
Ten żyje ciekawiej (kto?), kto umie marzyć. (podmiotowe)
2c - Zdaje się (co?), że ktoś dzwoni do drzwi. (podmiotowe)

wydaje mi się, że to tak będzie. nie jestem jednak pewna. (-;