Odpowiedzi

2009-12-20T20:13:25+01:00
Siarkowodór, H2S, sulfan, siarczek wodoru, bezbarwny gaz o zapachu zgniłych jaj, dobrze rozpuszczalny w wodzie, tworzy wodę siarkowodorową lub - w większych stężeniach - kwas siarkowodorowy, temperatura wrzenia -60,3°C.

Siarkowodór jest reduktorem. W powietrzu spala się niebieskim płomieniem dając tlenek siarki(IV) i wodę. Znane są polisiarkowodory o wzorze H2Sx, gdzie x=2÷8. Siarkowodór ma silne działanie toksyczne. Występuje w niektórych wodach mineralnych, wyziewach wulkanicznych, podczas gnicia białek.

Można go otrzymać działając kwasami (lub niekiedy wodą) na siarczki, lub podczas reakcji siarki z wodorem w wysokiej temperaturze (600°C). Stosowany jest do produkcji kwasu siarkowego, w laboratorium jako odczynnik chemiczny (do identyfikacji i rozdziału kationów niektórych metali).
---------------------
Chlorowodór (HCl), bezbarwny gaz o duszącej woni, niepalny, temperatura wrzenia -85°C, bardzo dobrze rozpuszczający się w wodzie z utworzeniem kwasu solnego i ciepła. Przy stężeniu 20,2% wag. HCl roztwór wodny chlorowodoru ma charakter azeotropu.

Chlorowodór otrzymuje się wypierając go stężonym kwasem siarkowym(VI) z chlorków - salmiaku (dla celów laboratoryjnych) oraz soli kamiennej (przemysłowo), produkowany jest także w bezpośredniej syntezie z chloru i wodoru. Reakcja ta ma charakter łańcuchowy, może być zainicjowana termicznie lub fotochemicznie.

Stosowany jest głównie do produkcji kwasu solnego oraz niektórych syntez.