[DŁUGOŚĆ KWADRATU] :9 cm
[OBWÓD KWADRATU] : ???
[POLE KWADRATU] : ???

[[DŁUGOŚĆ KWADRATU] :7,5 cm
[OBWÓD KWADRATU] : ???
[POLE KWADRATU] : ???

[DŁUGOŚĆ KWADRATU] :???
[OBWÓD KWADRATU] : 80 dm
[POLE KWADRATU] : ???

[DŁUGOŚĆ KWADRATU] : ???
[OBWÓD KWADRATU] : 44 m
[POLE KWADRATU] : ???

[DŁUGOŚĆ KWADRATU] :???
[OBWÓD KWADRATU] : ???
[POLE KWADRATU] : 49 cm kwadratowych

[DŁUGOŚĆ KWADRATU] :???
[OBWÓD KWADRATU] : ???
[POLE KWADRATU] : 25 m kwadratowych[DŁUGOŚĆ BOKÓW PROSTOKĄTA] : 8 cm i 5 cm
[OBWÓD PROSTOKĄTA] : ???
[POLE PROSTOKĄTA] : ???

[DŁUGOŚĆ BOKÓW PROSTOKĄTA] : 6 cm i 20 dm
[OBWÓD PROSTOKĄTA] : ???
[POLE PROSTOKĄTA] : ???

[DŁUGOŚĆ BOKÓW PROSTOKĄTA] : 4 dm i ???
[OBWÓD PROSTOKĄTA] : 2 m
[POLE PROSTOKĄTA] : ???

[DŁUGOŚĆ BOKÓW PROSTOKĄTA] : ??? i 15 cm
[OBWÓD PROSTOKĄTA] : 46 cm
[POLE PROSTOKĄTA] : ???

[DŁUGOŚĆ BOKÓW PROSTOKĄTA] :??? i 7 cm
[OBWÓD PROSTOKĄTA] : ???
[POLE PROSTOKĄTA] :77 cm kwadratowych

[DŁUGOŚĆ BOKÓW PROSTOKĄTA] : 130 cm i ???
[OBWÓD PROSTOKĄTA] : ???
[POLE PROSTOKĄTA] : 78 dm kwadratowych

Błagam o odpowiedź i to szybką bo to na jutro a muszę o 5.30 wstać więc zaraz idę spać !!!
PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA JEDNOSTKI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Pozdrawiam M..... :))

3

Odpowiedzi

2009-12-20T20:17:25+01:00
Zadanie 1
V = 4 * 9
V = 36 cm³

P = 9 * 9
P = 81 cm²

Zadanie 2
V = 4 * 7,5
V = 30 cm³

P = 7,5 * 7,5
P = 56,25 cm²

Zadanie 3
V=80 dm³

80 dm³ / 4 = 20 dm
Długość kwadratu = 20 dm

P = 20 * 20
P= 400 dm²

Zadanie 4
V = 44 m³

44 m³ / 4 = 11 m
Długość kwadratu 11 m

P = 11 * 11
P = 121 m²

Zadanie 5
P = 49 cm²
P = √49
Długość kwadratu = 7 cm

V = 4 * 7
V = 28 cm³

Zadanie 6
P = 25 m²
P = √25
Długość kwadratu = 5 m

V = 4 * 5
V = 20 m³

Zadanie 7
V = 2a + 2b
V = 2 * 5 + 2 * 8
V = 10 + 16
V = 26 cm³

P = a * b
P = 5 * 8
P = 40 cm²

Zadanie 8
6 cm = 0,6 dm
20 dm

V = 2a + 2b
V = 2 * 0,6 + 2 * 20
V = 1,2 + 40
V = 41,2 dm³

P = a * b
P = 0,6 * 20
P = 12 dm²

Zadanie 9
4 dm = 0,4 m
0,4 * 2 = 0,8
2 - 0,8 = 1,2
1,2 / 2 = 0,6 m

Bok b ma 0,6 m = 6 dm

P = a * b
P = 4 * 6
P = 20 dm²

Zadanie 10
15 * 2 = 30
46 - 30 = 16
16 / 2 = 8

Bok a ma długość 8 cm

P = a * b
P = 8 * 15
P = 120 cm²

Zadanie 11
77 / 7 = 11

Bok a ma długość 11 cm

V = 2a + 2b
V = 2 * 11 + 2 * 7
V = 22 + 14
V = 36 cm³

Zadanie 12
130 cm = 13 dm
78 / 13 = 6

Bok b ma długość 6 dm

V = 2a + 2b
V = 2 * 13 + 2 * 6
V = 26 + 12
V = 38 dm³

LICZĘ NA MAX PKT :D
7 3 7
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T20:32:08+01:00
[DŁUGOŚĆ KWADRATU] :9 cm
[OBWÓD KWADRATU] : 36 cm
[POLE KWADRATU] : 81 cm2

[[DŁUGOŚĆ KWADRATU] :7,5 cm
[OBWÓD KWADRATU] : 30cm
[POLE KWADRATU] : 56,25 cm2

[DŁUGOŚĆ KWADRATU] : 20 dm
[OBWÓD KWADRATU] : 80 dm
[POLE KWADRATU] : 400 dm2

[DŁUGOŚĆ KWADRATU] : 11m
[OBWÓD KWADRATU] : 44 m
[POLE KWADRATU] : 121m2

[DŁUGOŚĆ KWADRATU] : 7 cm
[OBWÓD KWADRATU] : 28 cm
[POLE KWADRATU] : 49 cm kwadratowych

[DŁUGOŚĆ KWADRATU] :5 m
[OBWÓD KWADRATU] : 20 m
[POLE KWADRATU] : 25 m kwadratowych

[DŁUGOŚĆ BOKÓW PROSTOKĄTA] : 8 cm i 5 cm
[OBWÓD PROSTOKĄTA] : 26 cm
[POLE PROSTOKĄTA] : 40 cm2

[DŁUGOŚĆ BOKÓW PROSTOKĄTA] : 6 cm i 20 dm
[OBWÓD PROSTOKĄTA] : 41,2 dm
[POLE PROSTOKĄTA] : 12 dm2

[DŁUGOŚĆ BOKÓW PROSTOKĄTA] : 4 dm i 6 dm
[OBWÓD PROSTOKĄTA] : 2 m
[POLE PROSTOKĄTA] : 24 dm2

[DŁUGOŚĆ BOKÓW PROSTOKĄTA] : 8 cm i 15 cm
[OBWÓD PROSTOKĄTA] : 46 cm
[POLE PROSTOKĄTA] : 120 cm2

[DŁUGOŚĆ BOKÓW PROSTOKĄTA] :11 cm i 7 cm
[OBWÓD PROSTOKĄTA] : 36 cm
[POLE PROSTOKĄTA] :77 cm kwadratowych

[DŁUGOŚĆ BOKÓW PROSTOKĄTA] : 130 cm i 60 cm
[OBWÓD PROSTOKĄTA] : 38 dm
[POLE PROSTOKĄTA] : 78 dm kwadratowych6 5 6
2009-12-21T01:37:31+01:00
Obwód a)9*4=36cm
pole 9*9=81cm2
obwód 7,5*4=30cm
pole 7,5*7,5=56,25
dł.boku wynosi 80:4=20dm.
pole 20*20=400dm2
dł.boku 44:4=11m
ple 11*11=121m2
dł.boku 49:7=7cm bo 7*7=49
obwód 7*4=28cm
dł.boku 25:5=5m bo 5*5=25
obwód 5*4=20m

obwód 2*8+5*2=26cm
pole 8*5=40cm
obwód 0,6dm*2+20dm*2=41,2dm
pole 0,6*20=12dm
1 4 1