1. Siedziby arcybiskupstwa i siedmiu biskupstw istniejących w czasach Bolesława Krzywoustego.

2. Wypisz żądania Henryka V przedstawione Bolesławowi Krzywoustemu oraz argumenty polskiego księcia przemawiające za ich odrzuceniem. Oceń postępowanie władcy Polski.

3. Utrwaliło się przekonanie, że testament Krzywoustego doprowadził do rozbicia Polski na wiele niezależnych dzielnic. Znajdź argumenty uzasadniające lub obalające tę opinię.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T11:02:16+01:00
1. Siedziba arcybiskupstwa w Gnieźnie, a biskupstwa w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Kamieniu, Płocku, Lubuszu i na Kujawach.
2. Żądania Henryka: oddanie władzy Zbigniewowi i zależność lenna Polski od Niemiec.
Argumenty Krzywoustego: totalna anarchia w kraju i bratobójcze wojny między nim, a Zbigniewem.
3. Są tylko uzasadniające: słabość Polski. słaba obrona kraju, zwaśnione rody Piastów, zależność lenna od Niemiec.
1 5 1