Podaj hasła. *temat "od Bizancjum do baroku*

1. Renesansowy malarz grafik pochodzący z Niemiec.
2. Ruiny polskiego zamku barokowego w Ujeździe.
3. Motyw matki opłakującej syna, również dzieło Michała Anioła.
4. Mieści się tam pałac barokowy z ogrodami
5. Krzyż będący planem bazyliki św. Piotra w Rzymie.
6. Mały obrazek malowany na desce, z greckiego oznaczającym obraz, wyobrażenie
7. Pasowy motyw zbrodniczy
8. Malarz i architekt renesansowy, autor madonn
9. Rodzaj ołtarza szafkowego składającego się z kilku skrzydeł
10. Znane są od czasów starożytnego Rzymu, stosowane w krużgankach, znajdują się też na dziedzińcach zamkowych.
11.Kościół, w którym znajduje się najsławniejszy polski ołtarz późnogotycki.
12. Włoski architekt, projektant Villi Rotondy.
13. Autor barokowego baldachimu nad grobem św. Piotra.
14. Szkoła, której autorem jest Rafael Santi
15. Nazwisko architekta, który projektował dwór Jana III Sobieskiego.
16. Ozdoba wejścia w średniowiecznych świątyniach.
17. Ostatni portret - polscy malarze wykonywali go na blaszanym podłożu.
18. Figura geometryczna stosowana w baroku jako plan, można ją znaleźć w placu św. Piotra w Rzymie.
19. Freski na ścianach tej kaplicy namalował Michał Anioł.
20. Zdobiony w bizantyjskich i średniowiecznych księgach.

2

Odpowiedzi

2009-12-20T21:53:45+01:00
3.Pieta,
4.Wersal,
8.Leonardo da Vinci,
9.Poliptyk,
10.Arkady,
11.Mariacki,
14.Ateńska,
16.Portal,
17.Trumienny,(?)
19.Sykstyńska,
20.Inicjał
Więcej nie wien
9 3 9
2009-12-20T22:33:52+01:00
1.Albrecht Duerer
2.Krzyżtopór
3.Pieta
4.Wersal
5.łaciński [?]
8.Leonardo da Vinci
9.Poliptyk
10.arkady
11.Mariacki
12.A.Palladia
13.Bernini
14.ateńska
15.Locci
16portal
17.trumienny
18.
19.Sykstyńska
20.Inicjał
22 5 22