Wyznacz dziedzinę i miejsca zerowe funkcji ff(x) = x² +3x
= x² +6x +9

te dwa rownania to jedno dzialanie oddziela je kreska


f(x) = √5-x
= √x-3

takze te dwa rownania oddziela kreska to jedno dzialanie


potrzebuje bardzo pilnie na teraz

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T20:25:55+01:00
F(x) = (x² +3x)/(x² +6x +9)

D: x² +6x +9≠0
Δ=36-4*6=36-36
Δ=0
x=-6/2=-3
D: x∈R\{-3}

(x² +3x)/(x² +6x +9)=0
(x² +3x)*(x² +6x +9)=0
x(x+3)((x² +6x +9)=0
x=0

x+3=0
x=-3f(x) = (√5-x)/(√x-3)

D:
x>0

√x-3≠0
√x≠3 /²
x≠9

D: x∈(0;9)U(9;+∞)

(√5-x)/(√x-3)=0
(√5-x)*(√x-3)=0
(√5-x)=0
-x=-√5
x=√5
2009-12-20T20:41:30+01:00
1) D=R\{x:xkwadrat+6x+9=0
(x+2x+3)kwadrat=0
(x+3)kwadrat=0
x=-3
miejsce zerowe
f(x)=0
xkwadrat +3x=0
x(x+3)=0
x=0 lub x=-3

2)5-x wieksze równe 0 i x-3 wieksze równe 0
-x wieksze równe-5 i x wieksze równe 3
x mniejsze równe 5
D= <3,5>
miejsce zerowe
xnależy {5}
2009-12-20T21:00:55+01:00