Puls ziemi zad 1 str 41 2 gim
skorzystaj z map tematycznych zamieszczunych w podreczniku oraz iinych źródeł informacji. Do wymienionych surowców mineralnych dopisz po 2 państwa, w których sie je wydobywa.Symbolem E zaznacz surowce energetyczne, symbolem C-chemiczne symbolem M-metaliczne, a symbolem B budowlane
-sól kamienna
-ropa naftowa
-rudy uranu
-siarka
-rudy żelaza
-węgiel kamienny
-złoto
-rudy miedzi
-granit
-boksyty
-marmur

1

Odpowiedzi

2009-12-20T20:57:00+01:00
Sól kamienna-C USA CHINY
ropa naftowa-E ARABIA SAUDYJSKA, USA I ROSJA
rudy uranu-E
siarka-C POLSKA ROSJA
rudy żelaza-M
węgiel kamienny-E CHINY , USA
złoto-M RPA
rudy miedzi-M
granit-B
boksyty-B
marmur-B
47 4 47