Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T09:47:39+01:00
Wg mnie tak:

1. Prędkość w m/s
Dane:
f = 45/min = 45/60s = 0,75/s
r = 7,5cm; 1m = 100cm; r = 7,5:100 = 0,075m

v = 2*pi*r /T
T = 1/f
v = 2*pi*r*f
pi = 3,14
v = 2*3,14*0,075m*0,75/s = 6,28*0,05625m/s = 0,35325m/s ~ 0,35m/s

2. Prędkość w km/h
Dane:
f = 45/min; 1h=60min; f = 45*60/h = 2700/h
r = 7,5cm; 1m = 100cm; r = 7,5:100 = 0,075m; 1km = 1000m; r = 0,075:1000 = 0,000075km

v = 2*pi*r*f
v = 6,28*0,000075km*2700/h = 1,2717km/h ~ 1,27km/h

Prędkość wynosi 0,35 metrów na sekundę, to jest 1,27 kilometrów na godzinę.
1 5 1