Odpowiedzi

2009-09-14T20:11:20+02:00
Między Henrykiem IV a Grzegorzem VII pojawił się spór o inwestyturę, chodziło również o panowanie nad ówczesnym światem chrześcijańskim.Grzegorz VII zawarł swoje zamierzenia w dokumencie o nazwie Dictatus papae.
* papież mógł intronizować i detronizować władców świeckich w tym również cesarzy
* papież stoi również wyżej w hierarchii kościelnej od metropolitów.
* mógł również wyjmować spod posłuszeństwa poddanych władców, którzy postępowali niegodziwie
* to papież dzierżył insygnia władzy cesarskiej
To właśnie przyczyniło się do konfliktu z Henrykiem IV, który dążył do zwierzchnictwa nad papiestwem i wpływu na wybieranie papieży.


  • 222
  • Początkujący
2009-09-14T22:35:36+02:00
Była to walka cesarstwa z papiestwem o zwierzchnictwo nad łacińską Europą, papież Grzegorz VII chciał uniezależnić Kościół od władzy świeckiej. W 1075 ogłosił Dictatus Papae w którym stwierdził że tylko papież może zatwierdzać wybór biskupów,i koronować a także usuwać królów lub cesarzy z tronu.
Nastąpił spór o inwestyturę w tym przypadku związaną ze stanowiskami kościelnymi. Grzegorz VII zakazał biskupom i opatom przyjmowac nadań z rąk monarchów, ponieważ czyniło to z nich wasali królewskich a ówczesny papież uważał że duchowny powinien mieć tylko jednego seniora: Boga i jego zastępce na ziemi -papieża. Żądał by monarchowie nadawali dobra ziemskie klasztorom bez hołdu od osoby duchownej.
Król niemiec Henryk IV sprzeciwił sie temu, ponieważ czyniłoby go to poddanym papieża. Grzegorz VII odpowiedział mu klątwą. Skutki tego były takie iż Henryk IV stracił swą pozycje i utworzyl sie przeciwko niemu obóz gregoriański. Król Niemiec poszedł na ustępstwa i ukorzył sie przed papiezem w 1077r w zamku w Cannosie. Grzegorz VII zdjął z jego klątwe. Henryk IV wkrótce pokonał opozycje w niemczech, wygnał Grzegorza VII z Rzymu,.Ponowna klątwa nie odniosła skutku, Henryk IV koronował sie na cesarza i osłabił obóz gregiorianski w Europie