Odpowiedzi

2009-12-20T20:27:47+01:00
Judaizm jest pierwszą religią monoteistyczną, ukształtowaną w XIII wieku p.n.e. i wyznawaną przez Żydów. Jest też pierwszą religią abrahamiczną. Jej wyznawcy znajdują się na całym świecie, ale obecnie jest ich najwięcej w Izraelu - 4,7 mln i Stanach Zjednoczonych - 5,6 mln.
Podstawą judaizmu jest wiara w jednego Boga (osobowego, niepodzielnego, będącego bytem niematerialnym, bezcielesnym i wiecznym), będącego nie tylko stwórcą świata, także jego stałym "nadzorcą", czy też "opiekunem". Bóg ten zawarł z ludem Izraela wieczyste przymierze, obiecując ochronę i pomoc w zamian za podporządkowanie się nakazom Boga. Wiele innych kanonów judaizmu zmieniało się na przestrzeni wieków. Podstawową różnicą między chrześcijanami a żydami jest to, że żydzi nie uznają Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego i nie uznają jego kultu.