5. Pewne urządzenie pobiera ze źródła 25kJ energii w ciągu sekundy. Jaką pracę wykona to urządzenie w ciągu 20 min, jeśli jego sprawność wynosi 70%?

6. Piłeczkę o masie 0,5kg puszczono swobodnie z wysokości 8m nad ziemią. Po odbiciu się od ziemi piłeczka wzniosła się na wysokość 6m. Oblicz ile energii mechanicznej piłeczka straciła podczas odbicia od ziemi?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T20:28:06+01:00
5.
Dane:
energia pobierana prze urządzenie: 25kJ
t= 1s
sprawność urządzenia = 70 %

Szukane:
praca urządzenia w ciągu 20 min = ?

Rozwiązanie:
20 min = 1800s
1800s x 25kJ = 45000 kJ
70% z 45000 kJ = 31 500 kJ

Odp. To urządzenie wykona pracę 31 500 kJ.


6. Skorzystaj ze wzoru na energię potencjalną.
Ep= h*m*g
1 1 1