Odpowiedzi

2009-04-01T20:35:04+02:00
Cieplo oddane jest rowne cieplu pobranemu
Qodd=Qpob

Qpob=c¹m¹(t³-t¹) - cialo 1 pobralo energie od ciala 2 i zwiekszylo temperature

Qodd=c²m²(t²-t³) - cialo 2 oddalo energie cialu 1 i zmniejszylo temperature


c¹m¹(t³-t¹)=c²m²(t²-t³)
mnozymy, przenosimy i wychodzi:

t³= (c²m²t² +c¹m¹t¹)÷ (c¹m¹ + c²m²)
2009-04-01T20:37:19+02:00
T-temp koncowa
Q1=c1m1(t-t1) ilosc ciepla przyjetego przez ciecz chlodna
Q2=c2*m2*(t2-t) ilosc ciepla oddanego przez ciecz goraca

c1m1(t-t1) =c2*m2*(t2-t)
c1m1t-c2m2t2-c=c2m2t2-c2m2t
t(c1m1+c2m2)=c2m2t2+c1m1t1

t=(c2m2t2+c1m1t1)/(c1m1+c2m2)

odp temp koncowa to t=(c2m2t2+c1m1t1)/(c1m1+c2m2)