1. Dopasuj, wymienione poniżej zagadnienia do geografii fizycznej lub geografii społeczno - ekonomicznej.

Zagadnienia.:
Zasoby wodne , przemysł energetyczny , prognozowanie pogody , problemy wyżywienia ludzkości , budowa geologiczna , rozmieszczenie ludności , zmiany klimatu , transport samochodowy.

2.Podaj po jednym przykładzie oddziaływań pomiędzy sferami Ziemi wymienionymi niżej .

a) oddziaływanie hydrosfery na litosferę.
....................................................
....................................................
b) oddziaływanie atmosfery na hydrosferę .
.....................................................
.....................................................
c ) oddziaływanie atmosfery na biosferę.
.......................................................
.......................................................
d) Oddziaływanie litosfery na atmosferę.
.......................................................
.......................................................
e) oddziaływanie hydrosfery na biosferę.
.......................................................
.......................................................

macie tu podpowiedz :
Hydrosfera - wodna powłoka Ziemi.
Litosfera - skalna powłoka Ziemi.
Atmosfera - gazowa powłoka Ziemi.
Biosfera - Organizmy żywe.

Proszę o szybką odpowiedz.
Z góry dziękuję.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-14T19:07:41+02:00
1.

Ge. Fiz - Zasoby wodne, budowa geologiczna , zmiany klimatu
Ge Społ-EK - przemysł energetyczny, prognozowanie pogody
problemy wyżywienia ludzkości, rozmieszczenie ludności,
transport samochodowy.

a) oddziaływanie hydrosfery na litosferę.

Wody płynące (Rzeki) oddziałują na obszary lądowe przez które płyną, stanowią bowiem one o ich żyzności, rzeczne mady to jedne z najżyźniejszych gleb.

b) oddziaływanie atmosfery na hydrosferę .

Atmosfera i hydrosfera przenikają się nieustannie, zanieczyszczenia czy pestycydy (fosforany) w kontakcie z wodą stojącą (jezioro) powodują nadmierny przyrost flory, rozrost flory przesłania powierzchnię jeziora i blokuję wymianę gazową woda - atmosfera, przez co zanika życie fauny ( ryby ) i jezioro "umiera".

c ) oddziaływanie atmosfery na biosferę.

Wszystkie organizmy potrzebują tlenu do egzystencji, mieszanka tlenowa tworząca atmosferę umożliwia rozwój życia.

d) Oddziaływanie litosfery na atmosferę.

Litosfera może powodować zmiany chemiczne atmosfery (wybuch wulkanu) uwalnia gazy cieplarniane powodujące zmiany w strukturze atmosfery.

e) oddziaływanie hydrosfery na biosferę.

Hydrosfera stanowi większość powierzchni Ziemi, to w niej rozwinęło się życie, jest więc środowiskiem dla rozwoju i życia organizmów zarówno roślin jak i zwierząt.
7 4 7
2009-09-14T19:42:47+02:00
Geografia fizyczna: Zasoby wodne, zmiany klimatu, budowa geologiczna
geografia społeczno-ekonomiczna: przemysł energetyczny, prognozowanie pogody, problemy wyżywienia ludzkości, rozmieszczenie ludności,transport samochodowy.

a) oddziaływanie hydrosfery na litosferę.

rzeki i jeziora oddziałują na obszary lądowe poprzez rzyźnienie ich. Gdyby nie wody, ląd by wysechł.

b) oddziaływanie atmosfery na hydrosferę .

Atmosfera i hydrosfera są ze sobą związane. Kiedy mamy zanieczyszczoną atmosferę, wraz z deszczem do wód lądowych i gleb trafia zanieczyszczona woda, przez którą zanieczyszcza się hydrosfera.

c ) oddziaływanie atmosfery na biosferę.

Wszystkie organizmy żywe, jak wiadomo, potrzebują tlenu do życia.Tlen wraz z innymi zawartymi w atmosferze pierwiastkami umożliwia poprawny rozwój tych organizmów.

d) Oddziaływanie litosfery na atmosferę.

Litosfera może zanieczyszczać atmosferę. Uwalnianie gazów cieplarnianych i innych gazów, szkodliwych powoduje m.in.tak zwaną dziurę ozonową.

e) oddziaływanie hydrosfery na biosferę.

Hydrosfera dla niektórych organizmów jest tak samo potrzebne jak atmosfera dla np. ludzi. Ale i dla ludzi też jest potrzebna do życia.


Pozdrawiam ^^
4 4 4