Odpowiedzi

2009-12-20T21:51:09+01:00
Hotel Lambert(książę Adam Czartoryski) główne załozenie: pomoc mocarstw zachodnich
Towarzystwo Demokratyczne Poskie (Tadeusz Krępowiecki) głonw założenie : Wielki Manifest, uwłaszczenie chłopów, krytyka arystokracji
Gromady Ludu Polskiego(Worcel) główne założenie: oskarżanie szlachty o utratę niepodległości, zniesienie nierówności społecznych
Komitet Narodowy Polski(Joachim Lelewel)główne założenie: obwinaił przywódców o klęske powstania
8 4 8