Odpowiedzi

2009-09-14T19:06:58+02:00
Pc=2Pp+Pb
Pp= ½ ×e×f
Pp= ½ × 6 × 8
Pp= ½ × 48
Pp= 24cm²

Krawędź ściany bocznej obliczamy z twierdzenia pitagorasa :
[pierw obliczamy krawędź podstawy 6²+8²=100 czyli krawędź wynosi 10 cm]
i teraz :
H² + 10²=11²
H² + 100= 121
H²=121 - 100
H=√21
√21 × 10 = 10√21cm²
Pc= 48cm² + 10√21
V= Pp×H
V= 24√21