Sprzedawca obnizył cene lodówki o 20 %,a nastepnie nową cene obnizył jeszcze o 120 zł. Po tych obniżkach rodzice stasia zapłacili za lodówke 990 zł. Oblicz cene lodówki przed obniżkami i o ile procent zmniejszyła się cene w wyniku obydwu obniżek . Zapisz wszystkie obliczenia. wynik podaj z dokładnością do 1 %

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T20:48:45+01:00
Sprzedawca obnizył cene lodówki o 20 %,a nastepnie nową cene obnizył jeszcze o 120 zł. Po tych obniżkach rodzice stasia zapłacili za lodówke 990 zł. Oblicz cene lodówki przed obniżkami i o ile procent zmniejszyła się cene w wyniku obydwu obniżek . Zapisz wszystkie obliczenia. wynik podaj z dokładnością do 1 %

A więc:
990zł+120zł=1110zł
1110zł*20%=222
1110zł+222=1332zł
1332-990=342
1332*25.7%=342
Odp. Cena lodówki przed obniżkami wynosiła 1332 złotych. Cena zmniejszyła się w wyniku obu obniżek o 25.7%.
2009-12-20T20:50:07+01:00
Lodówka po obniżkach - 990zł
lodówka przed 120zł obniżką - 990 + 120 = 1110zł
Lodówka przed obniżkami - y
y x 80%=1110zł
y x 0.8 = 1110zł
y = 1110zł : 0,8
y = 1387,5zł
(1387,5zł - 1110zł) : 1387.5zł = 0,2 = 20%
2009-12-20T21:11:41+01:00
X-20%x-120=990
80%x=990+120
80/100x=1110
x=1110/80/100
x=1387.5-cena przed podwyżką
{1110-990}/1110=0.10810811=~~~~~11%
20%+11%=31%
czyli w sumie o 31%