W trapezie kąty ostre przy dłuższej podstawie mają miary 45 i 30 stopni. krótsza podstawa ma długość 6 cm, a długość dłuższego ramienia wynosi 8cm. Oblicz pole tego trapezu. Wynik podaj w przybliżeniu dziesiętnym z dokładnością do 0,1 cm kwadratowego.

1

Odpowiedzi

2009-12-20T22:04:22+01:00
B=6
c=8
x - odcinek między h, a wierzchołkiem przy kacie 45°
y - odcinek między h, a wierzchołkiem przy kacie 30°

a=b⁺x⁺y
sin45*=h|c
√2|2=h|8→h=4√2
x=√c²₋h²=√64₋48=4

tg30*=h|y
√3|3=4√2=4√6
a=6₊4₊4√6=10₊4√6
P=½(a₊b)h=½(10₊4√6₊6)×4√2=(16₊4√6)×4√2=32√2⁺8√6=45,3₊13,9=
=59,2m²


| <- kreska ułamkowa
h <- wysokość
1 5 1