Opisz elementy środowiska przyrodniczego wybranego kraju poazeuropejskiego.Wopisie uwzględnij rzezbę terenu,klimat,wody,gleby,budowe geologiczną szatę roślinną i świat zwierzęcy.korzystaj z map tematycznych danych z roczników statystycznych lub tablic geograficznych literatury naukowej oraz zródeł internetowych.Praca powinna być samodzielna i zawierać bibliografie.wysoko oceniane będą sformułowania; ''w oparciu o mapę tematyczną stwierdzam że.../wnioskuję że albo w oparciu o dane wnioskuję że lub moim zdaniem czy analizując dane zauważyłam następującą prawidłowość

1

Odpowiedzi

2009-12-25T00:40:04+01:00
Afryka

RZEŹBA TERENU
a) na mapie hipsometrycznej łatwo można dostrzec, że większość terenu leży na znacznych wysokościach nad poziomem morza
b) podstawową cechą jest ukształtowanie powierzchni Afryki są rozległe tereny wyżynne otaczające kotlinowate obniżenia
c) niziny zajmują niewielką powierzchnie w wzdłuż wybrzeży
d) łańcuchy górskie rozciągają się na północy- góry Atlas i na południu- Góry Przylądkowe oraz Góry Smocze.
c) wyrazistym elementem rzeźby Afryki są olbrzymie zapadliska zwane rowami tektonicznymi

KLIMAT
a)w oparciu o mapę temperatury powietrza¹ stwierdzam że w Afryce w strefie między zwrotnikowej średnie roczne temperatury mieszczą się w przedziale 20 a 30° C. Natomiast niższe średnie temperatury roczne od 10 do 20° C występują na północnym i południowym krańcu kontynentu oraz na obszarach wyżej położonych
b)w oparciu o mapę opadów atmosferycznych² mogę powiedzieć iż sumy opadów wskazują wyraźną strefowość, w strefie równikowej są wysokie przekraczające 2 000mm, zmniejszają się na obszarach na północ i południe od równika. Na pustyni Saharze którą przecina zwrotnik Raka, suma opadów rocznych jest niższą niż 250mm.
c)na podstawie mapy ''typy klimatów''³ stwierdzam że wyrównamy takie typy klimatów jak:
-klimat podzwrotnikowy wilgotny
-klimat równikowy wybitnie wilgotny
-klimat zwrotnikowy suchy

WODY
a)ze zachodu Afrykę oblewa ocean Atlantycki, z zachodu ocean Indyjski, natomiast z północy znajduje się Morze Śródziemne.
b)inia brzegowa jest bardzo słaba rozwinięta, jedyną większą wyspą jest Madagaskar, wyspy i półwyspy zajmują 5%.
c)wyjątkową rzeką jest Nil najdłuższa rzeka świata ma aż 6671km długości płynie przez wszystkie trefy klimatyczne Afryki. Nil wypływa z Jeziora Wiktorii, a odcinkiem źródłowym jest rzeka Kagera. W Afryce można wyróżnić takie rzeki jak stałe, epizootyczne, okresowe.

GLEBY
Jedne z lepszych gleb można spotkać w Egipcie. Istnieje możliwość całorocznej uprawy gleb, jednak zmieniające się warunki naturalne powodują konieczność stosowania przemienności upraw

BUDOWA GEOLOGICZNA
Prawie cała Afryka stanowi platformę prekambryjską której podłoże jest zbudowane z prekambryjskich skał metamorficznych i magmowych (głębinowych i wylewnych) sfałdowanych, a następnie z denudowanych.

SZATA ROŚLINNA
W oparciu o mapę rolnictwa i krajobrazów⁴ wnioskuje że
a)wilgotny las równikowy występuję w Kotlinie Konga oraz zajmuje wąski pas wybrzeża nad Zatoką Gwinejską.
b)na północ, wschód i południe od strefy lasów równikowego rozciągają się krajobrazy sawanny.
c)w strefach zwrotnikowych w Afryce występują obszary pustynne i półpustynne.

ZWIERZĘTA
Z mapy rolnictwa i krajobrazu⁴ wynika że głównie hoduje się: bydło, owce, kozy, konie, wielbłądy.
Jednak stałym zagrożeniem dla zwierząt jest brak wody i powtarzający się okres suszy.
___________________________________-
¹ http://i49.tinypic.com/2d1a049.jpg
² http://i49.tinypic.com/2d1a049.jpg
₃ http://i49.tinypic.com/2d1a049.jpg
₄ http://i50.tinypic.com/jujqeq.jpgDołączyłam Ci mapki na podstawie których pisałam ;)
(w linku bo załączniki nie działają przeważnie)
Pozdrawiam ;)


1 3 1