Przed sklepem stoi kosz na śmieci, który ma kształt graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego o boku długośći 20 cm i wysokości 60 cm. Oblicz pojemność tego kosza . Zapisz wszystkei obliczenia do obliczeń przyjmij √3≈1,7 wynik podaj z dokładnością do 1 litra.
PROSZE PILNE

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T00:16:30+01:00
Przed sklepem stoi kosz na śmieci, który ma kształt graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego o boku długośći 20 cm i wysokości 60 cm. Oblicz pojemność tego kosza . Zapisz wszystkei obliczenia do obliczeń przyjmij √3≈1,7 wynik podaj z dokładnością do 1 litra.

V=Pp*H
a=20cm
H=60cm
Pp=6*a²√3/4
Pp=6*20²√3/4
Pp=6*400√3/4
Pp=600√3
Pp≈600*1,7
Pp≈1020 cm²
V=1020 cm²*60cm
V≈61 200 cm³
V≈61,2 l (1000cm³=1l)
V ≈ 61 l