Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-20T21:08:14+01:00
Jest to proces fotosyntezy

6H2O + 6CO2 + hν (energia świetlna) → C6H12O6 + 6O2

Jest proces biochemiczny syntezy związków organicznych z prostych nieorganicznych substancji chemicznych pod wpływem promieniowania słonecznego. Jest to jedna z najważniejszych przemian biochemicznych dla autotrofów (organizmow samożywnych)
2009-12-20T21:12:27+01:00
Glukoza jest powszechnie syntetyzowana przez rośliny zielone (zawierające chlorofil) przy udziale światła, wody oraz dwutlenku węgla:

6 CO2 +6H2O = C6H12O6+6O2
2009-12-20T21:21:53+01:00
6 CO₂ + 6 H₂O→ C₆H₁₂O₆ + 6 O₂ reakcja fotosyntezy

proces ten utrzymuje wysoki poziom tlenu w atmosferze, ponadto fotosynteza jest podstawowym dla życia procesem biologicznym polegającym na syntezie związków organicznych przy udziale dwutlenku węgla z powietrza, wody z solami mineralnymi z gleby i energii słonecznej. Jest to jeden ze sposobów odżywiania się organizmów żywych. Oprócz cukru (glukozy) w procesie fotosyntezy powstaje również tlen, który ma podstawowe znaczenie dla życia na Ziemi.