Uzupełnij i uzgodnij równania reakcji. Nazwij produkty reakcji.

a) C2H4 + ...... -> C2h6 (nazwa- .........)
b) C2h4 + ........-> 2C + 2H2O (nazwa- .........)
c) ........ + .... -> C2h4Cl2 (nazwa- .........)
d) C2h4 + HCl -> ....... (nazwa- .........)
e) C2H4 + 2O2 -> ........ + ........ (nazwa- .........)
f) ......... + ........... -> C2H5Br (nazwa- .........)
g) C2H4 + Br2 -> ......... (nazwa- .........)
h) C2H4 + .......... -> 2CO2 + 2H2O (nazwa- .........)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T21:16:51+01:00
A)C2H4 + H2 -> C2H6- etan
b) C2H4 + O2 -> 2C + 2H2O (węgiel (sadza) + woda)
c) C2H4 + Cl2-> C2H4Cl2 (dichloroetan)
d) C2H4 + HCl -> C2H5Cl (chlorowodoroetan)
e) C2H4 + 2O2 -> 2CO + 2H2O- (tlenek węgla (II) + woda)
f) C2H4 + HBr -> C2H5Br (Bromowodoroetan)
g) C2H4 + Br2 -> C2H4Br2 (dibromoetan)
h) C2H4 + 3O2 - > 2CO2 + 2H2O (tlenek węgla (IV)+woda)
7 3 7
2009-12-20T21:30:09+01:00
A) + H2 -> etan
b) + O2 -> 2C + 2H2O sadza (węgiel)+ woda
c) C2H4 + Cl2->dichloroetan
d) -> C2H5Cl chloroetan
e) -> 2CO2 + 2H2O- tlenek węgla (IV) + woda
f) C2H4 + HBr -> bromoetan
g) -> C2H4Br2 dibromoetan
h) + 3O2 - > 2CO2 + 2H2O tlenek węgla (IV)+woda
1 5 1