Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T21:23:15+01:00
FORMY DZIAŁALNOŚCI TERRORYSTYCZNEJ - CHARAKTERYSTYKA

Formy działalności terrorystycznej, poza działalnością operacyjną (czyli samymi zamachami) można podzielić na kilka grup w zależności od celu działań terrorystów. Są to : działalność logistyczna, działalność werbunkowo – szkoleniowa, działalność wywiadowcza, działalność bazowo – sanktuaryjna, działalność tranzytowo – przemytnicza, działalność propagandowa.


1. Należy uznać, że zagrożenie działalnością opisana w pracy jest duże, zarówno biorąc pod uwagę położenie geopolityczne Polski, jak i uwarunkowania społeczno – ekonomiczne. Nalezy opierając się na dotychczasowych przesłankach , stwierdzić, że prawdopodbnie została ona już podjeta, a jesli nie to zostanie podjęta wkrótce.

2. Znanym i szeroko omawianym problemem jest finansowanie terroryzmu poprzez handel narkotykami i inne formy działalności przestępczej. Nowym probleme jaki może się pojawić , jest bezpośrednie zaangażowanie w tą działalność na obszarze Polski ugrupowań terrorystycznych, co wiąże się zarówno z integracją z UE, jak i wzrastającym napływem imigrantów, a także sugerowaną penetracją polskiej społeczności muzułmańskiej przez radykalne organizacje islamskie.

3. Istnieje poważne niebezpieczeństwo, że organizacje terrorystyczne mogą na terytorium Polski prowadzić działalność o charakterze logistycznym i tranzytowo – przemytniczym. Wiadomo, że w przeszłości prowadziły tu taką działalnośc ugrupowania północnoirlandzkie, i nie da się wykluczyć, że inne ugrupowania nie prowadzą lub nie prowadziły jej. Działalnośc ta, nastwiona na pozyskanie broni i meteriałów wybuchowych, może z czasem przerodzić się w działalność na szerszą skalę.

4. Na terytorium Polski możliwa jest działalność nawet bardzo egzotycznych ugrupowań, z odległych regionów świata. Wymusza to przemyślenie koncepcji terytorialnej orientacji, przejawiającej się np.w tworzeniu list krajów wysokiego ryzyka.

5. Zwalczanie wskazanych zagrożeń wymaga dokładnego przeanalizowania funkcjonowania służb odpowiedzialnych za zwalczanie terroryzmu i zorganizowanej przestępczości, zarówno służb operacyjno – rozpoznawczych, dochodzeniowych, jak i jednostek taktycznych.