Odpowiedzi

2009-12-20T21:51:05+01:00
Kąty przyległe-mają jedno ramie wspólne,a dwa pozostałe ich ramiona wzajemnie się przedlużają, tworząc prostą.Suma miar kątów przyległych jest równa 180 stopni.
kąty wierzchołkowe-mają wspólny wierzchołek,a ramiona jednego kąta są przedłużeniem ramion drugiego kąta.
kąty odpowiadające-jeżeli dwie proste równoległe przetniemy trzecią prostą, to utworzone kąty odpowiadające mają równe miary.
kąty naprzemianległe-jeżeli dwie proste równoległe przetniemy trzecią prostą, to utworzone kąty naprzemianległe mają równe miary.(naprzemianległe wewnętrzne i zewnętrzne)
27 4 27
  • Użytkownik Zadane
2009-12-20T22:37:42+01:00
1. Kąty wierzchołkowe: ∢ MWN i ∢OWP oraz ∢NWP i ∢WMO. Przedłużenia ramion jednego kąta są ramionami drugiego kąta. Kąty wierzchołkowe mają równe miary:
|∢MWN | = |∢OPW| = |∢NWP| = |∢MWO|
i są kątami wypukłymi.
2. Kąty przyległe: ∢RWS i ∢SWT
Mają jedno ramię wspólne, a dwa pozosta łe ramiona tworzą prosrą, Suma miar kątów przyległych jest równa 180 stopni!
|∢ RWS| + |∢SWT| = 180 stopni
3 i 4.Kąty naprzemianległe– pary kątów utworzonych przez przecięcie dwóch prostych p i q trzecią prostą (sieczną) leżące po przeciwnych stronach siecznej i mające jednakowe miary, gdy prosta p jest równoległa do prostej q.
--
Na rysunku: pary kątów 1 i 7 oraz 2 i 8 to kąty naprzemianległe zewnętrzne, pary 4, 6 i 3, 5 to kąty naprzemianległe wewnętrzne.

Pary 1, 5; 4, 8; 2, 6 i 3, 7 to kąty odpowiadające.

Wreszcie, pary 4, 5 i 3, 6 to kąty jednostronne wewnętrzne, a pary 1, 8 i 2, 7 to kąty jednostronne zewnętrzne.

Proste p i q będą równoległe wtedy i tylko wtedy, gdy którekolwiek z kątów odpowiadających lub naprzemianległych są równe.
TAKA UWAGA Z MOJEJ STRONY CO CI SIĘ PRZYDA XD
KĄTY ODPOWIADAJĄCE MAJĄ RÓWNE MIARY!!
NAPRZEMIANLEGŁE WENWNĘTRZNE MAJĄ RÓWNE MIARY
NAPRZEMIAN LEGŁE ZEWNĘTRZNE MAJĄ RÓWNE MIARY
SUMA MIAR KĄTÓW PRZYLEGŁYCH MA 180 DTOPNI TO TYLE :p

EJ PODAJ MI NA PRIV E-MAIL BO NIE MOGE TU WSTAWIC ZAŁĄCZNIKA ;))
14 3 14