Odpowiedzi

2009-12-20T21:46:27+01:00
Wspólne instytucje dla Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego to
- Król- Wielki Książe Litewski
- Sejm(złożony z Senatu oraz izby poselskiej)
- moneta(złoty polski)
- Polityka zagraniczna

Odrębne instytucje dla Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego
- Urzędy centralne(Kanclerz Minister Spraw Zagranicznych)
- Urzędy terenowe(wojewodowie)
- Wojsko polskie i Wojsko litewskie
- Skarb Państwa
- Sądownictwo.
5 2 5