Napisz po angielsku:
Poszukiwany za napad. Jest to 22 letni mężczyzna z czarnymi włosami ma wzrost miejwięcej 1,50 i mieszka na terenie Warszawy.Zwracamy się z prośbą do osób, które znają miejsce pobytu poszukiwanego o kontakt z najbliższą jednostką policji, prokuraturą lub sądem. PROSZE o sęs wypowiedzi.

2

Odpowiedzi

2009-12-20T21:24:30+01:00
In demand for assault. This is 22 summer man from black hair growth has more or less 1,50 and it lives on terrain of Warsaw.We turn with request to persons who know the place of stay in the demand about contact from the closest individual of police with publicprosecutor's office or court.
1 5 1
2009-12-20T23:42:39+01:00
Wanted muggler.
We are looking for 22 years old black haired man. He is about 150 cm tall and lives in Warsaw.Who ever knows the place of his stay please contact nearest police department, prosecutor`s office or court.