Równania kwadratowe; rozwiąż równania
a.) x^(kwadrat)+6x+5=0
b.) 2x^-7x=0
c.) -x^+9=0
d.)3x^-4x+7=0
e.) -2x^+4x-2=0
f.) 7x^+9=0
g.) 1/2x^ -14x=0
h.) 5x^-25x+30=0
i.) -x^-16=0

OZNAKOWANIA
^ - Do kwadratu
z podstawieniami do wzorów
Delta=b-4*a*c

x1=-b- pierwiasten z delty/2*a

x2=-b+pierwiastek z delty/2*a

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T21:36:11+01:00
A.) x²+6x+5=0
Δ=6²-4*5=36-20=16
√Δ=4
x₁=(-6-4)/2=-10/2=-5
x₂=(-6+4)/2=-2/2=-1

b.) 2x²-7x=0
x(2x-7)=0
x=0

2x-7=0
2x=7 /:2
x=3,5

c.) -x²+9=0
-x²=-9
x²=9
x=-3
x=3

d.)3x²-4x+7=0
Δ=(-4)²-4*3*7=16-84 <0
brak rozw

e.) -2x²+4x-2=0 /:(-2)
x²-2x+1=0
Δ=(-2)²-4*1=4-4=0
x=2/2=1

f.) 7x²+9=0
7x²=-9
brak rozw.

g.) 1/2x² -14x=0
1/2x(x-28)=0
1/2 x=0
x=0

x-28=0
x=28

h.) 5x²-25x+30=0 /:5
x²-5x+6=0
Δ=(-5)²-4*6=25-24=1
√Δ=1
x₁=(5-1)/2=4/2=2
x₂=(5+1)/2=6/2=3

i.) -x²-16=0
-x²=16
x²=-16
brak rozw.
2009-12-20T21:39:46+01:00
A.) x^+6x+5=0
Δ=36-20=16
√Δ=4
x=-6-4 /2= -5
x=-6+4 /2= -1
x=-5 ∨ x=-1

b.) 2x^-7x=0
x(2x-7)=0
x=0 ∨ 2x-7=0
x=3,5
odp. x=0 ∨ x=3,5

c.) -x^+9=0
x^=9
x=3 ∨ x=-3

d.)3x^-4x+7=0
Δ=16-84=-68
delta jest ujemna - brak rozwiązań

e.) -2x^+4x-2=0
Δ=16-16=0
x=1

f.) 7x^+9=0
Δ=-252
delta ujemna - brak rozwiązań

g.) 1/2x^ -14x=0
x(1/2x -14)=0
x=0 ∨ 1/2x-14=0
x=28
odp. x=0 ∨ x=28

h.) 5x^-25x+30=0
Δ= 625-600=25
√Δ=5
x=25-5 /10= 2
x=25+5 /10=3
x=2 ∨ x=3

i.) -x^-16=0
x^=-16
brak rozwiązania