Witam, czy może ktoś mi przetłumaczyć ten tekst?

Drogi Corey Taylor
Bardzo lubię muzykę, którą tworzycie razem z zespołem.
Posiadam wszystkie wasze albumy, które oczywiście bardzo mnie się podobają, lecz brakuje mi najnowszego albumu, z autografami waszej ekipy!
Czy mógłbym prosić o przesłanie dla mnie najnowszą płytę a dokładniej All Hope Is Gone, razem z autografami każdego członka zespołu?
Byłbym bardzo wdzięczny i mógłbym uzupełnić swoją jedyną i najlepszą kolekcję płyt waszego zespołu! Pozdrawiam, życzę miłej trasy koncertowej i czekam na odzew! Niech Zuo będzie z wami!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T21:38:32+01:00
Road Corey Taylor
I like music you which create from team together very.
I possess all your albums, which please me obviously very, but it lacks me the newest album, with autographs your team!
Could I ask about message for me the newest plate and the more exactly All the Hope the Is the Gone, together with autographs every member of team?
I would be very grateful and I would can replenish my only and the best collection of plates of your team! I greet, I wish nice concert rout and I wait on response! Let Zuo will be with you!