Odpowiedzi

2009-09-14T23:50:00+02:00
Prosta o równaniu y=3x+5 przecina oś OY w punkcie A,więc wyznaczamy A
x=0 zatem y=3*0+5=5 wiec A=(0,5)

prosta o równaniu 2x-9y-30=0 przecina oś OX w punkcie B,
wiec szukamy B
y=0 czyli 2x-9*0-30=0 wiec 2x=30 czyli x=15 zatem B=(15,0)

a obie proste przecinają się w punkcie C. wiec szukamy punktu przecięcia prostych rozwiązując układ:
y=3x+5
2x-9y-30=0

2x-9(3x+5)-30=0
2x-27x-45-30=0
-25x-75=0
25x=-75
x=-3
y=3*(-3)+5
y=-4
zatem C=(-3,-4)

a)znajdź punkty A,B,C b) uzasadnij ze odcinki Ab i AC są prostopadłe.
3 4 3