Przetłumacz po angielsku:
In demand for assault. This is 22 summer man from black hair growth has more or less 1,50 and it lives on terrain of Warsaw.We turn with request to persons who know the place of stay in the demand about contact from the closest individual of police with publicprosecutor's office or court.

3

Odpowiedzi

2009-12-22T09:14:39+01:00
Popytu na atak. Jest to 22 letni mężczyzna z czarnym wzrost włosów ma mniej więcej 1,50 i mieszka na terenie kolei Warsaw.We z wnioskiem do osób, które znają miejsce pobytu popytu o kontakt z najbliższym jednostkę policji publicprosecutor urzędu lub sądu.
2009-12-22T10:20:08+01:00
PRZETŁUMACZENIE
Popytu na atak. Jest to 22 letni mężczyzna z czarnym wzrost włosów ma mniej więcej 1,50 i mieszka na terenie kolei Warsaw.We z wnioskiem do osób, które znają miejsce pobytu popytu o kontakt z najbliższym jednostkę policji publicprosecutor urzędu lub sądu.
PO ANGIELSKU
In demand for assault. This is 22 summer man from black hair growth has more or less 1,50 and it lives on terrain of Warsaw.We turn with request to persons who know the place of stay in the demand about contact from the closest individual of police with publicprosecutor's office or court.
2009-12-22T10:21:21+01:00
In demand for assault. This summer is 22 man from black hair growth has more or less 1.50 and it lives on land of Warsaw.We turn with request to persons who know the place of stay in contact about the demand from the closest individual of Police's office with publicprosecutor or court.