1.Wypiszcie w miare krutko w punktach w jakim przypadku mozna odwołac sejm
2.podobnie jak pierwsze w jakim przypadku mozna odwołać prezydenta
3.wypisz wszystkich polskich prezydentów o odpowiedniej kolejności według panowania i daty do nich kiedy trwała ich kadencja

najlepsze oceniane błędne usówane i piszcie w miare stylowo tak jak byscie pisali to na kartkówce bo posłuzy mi to jako ściąga:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T21:52:40+01:00
Odwołać sejmu nie mozna, a jedynie skrócić jego kadencję w nast. przypadkach:
- w razie nieudzielenia Radzie Ministrów wotum zaufania
- w wypadku udzielenia RM wotum nieufności
- w razie nieprzedstawienia Prezydentowi RP ustawy budżetowej do podpisu w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi jej projektu
Prezydenci: http://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydenci_Polski