Jeśli do naczynia o pionowych ścianach wpadło w czasie deszczu tyle wody , że utworzyła ona na dnie warstwę o głębokości 2 mm,
to mówimy, że spady 2 mm wody. do prostopadłościennego rowu o wymiarach dna 4m na 8 m spadło 8mm deszczu. ile wiader o pojemności 10 litrów potrzeba , aby zmieścić taką ilość wody? zapisz obliczenia.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T21:53:43+01:00
!!
8m x 4m =32 m 2
32m 2 x 8mm
32m = 32000mm
32000mm x 8mm = 256000mm
256000mm = 256m
odpowiedź : Potrzeba 26 wiaderek.
2009-12-20T21:54:37+01:00
400cm*800cm*0.8cm=256000cm

256000cm/1000=256litrów

256litrów/10wiader=25,6wiader=26 wiader
odp .26
2009-12-20T21:55:11+01:00
Jeśli oznaczymy wymiary dna x,y
wysokość H, to objętość obl. V=xyH
Z treści zadania mamy:
x=4m
y=8m
H=8mm
ujednolicam jednostki do dm³, ponieważ 1l = 1dm³

x=40dm
y=80dm
H=0,08dm (ponieważ 1dm = 100mm, czli 1mm=0,01dm)

Czyli podstawiając do wzoru na objętość mamy:
V = 40dm * 80dm * 0,08dm = 256dm³
Spadły 256 l wody
64l : 10l = 25,6 (wiadra)
Odp. Potrzeba 26 wiader
2 5 2