Odpowiedzi

2009-12-20T22:49:38+01:00
Zad2/45
b)
Sydney
Melbourne
Brisbane
Adelaide
Perth
c)
Większośc mieszkańców Australii skupiona jest na wybrzeżu południowo-wschodnim.Wnętrze tego kontynentu ze względu na niesprzyjające warunki jest niemal bezludne.
d)
Aborygeni-są to rdzenni mieszkańcy Australii. Stanowią zaledwie 1% ludności. Częśc Aborygenów mieszka w rezerwatach. Częśc podobnie jak ich przodkowie prowadzi koczowniczy tryb życia na terenach słabo zaludnionych.

Zad3/46
1.Prawda
Powierzchnia Australii wynosi 7,7 kilometrów kwadratowych.
2. Fałsz
Creeks to ogólna nazwa rzek okresowych i epizodycznych występujących w Australii
3.Fałsz
W Australii hoduje się głównie owce.
4.Prawda
Aż 90% Australijczyków żyje w miastach.
5.Fałsz
Skrub występuje w klimacie zwrotnikowym suchym i skrajnie suchym.

Zad4/46
a)
wody artezyjskie-zbiorniki wód podziemnych znajdujące się pod ciśnienie . Znajdują się w warstwach wodonośnych pod skałami nieprzepuszczalnymi. Wypływają samoczynnie na powierzchnię.
c)
-Wielki Basen Artezyjski
-Basen Pustynny
-Basen Muray
d)
Wody artezyjskie mają ogromne znaczenie dla mieszkańców Australii, a zwłaszcza dla mieszkających na suchych terenach. Stanowią one źródło wody.

Zad5/47
b)
Powstanie tak specyficznej flory i fauny było możliwe dzięki długotrwałej izolacji geologicznej tego kontynentu. Obszar Australii bardzo wcześnie oddzielił się bowiem od prakontynentu Gondawana i przez miliony lat nie miał połączenia z innymi kontynentami.

Zad 1/49
c)

a)Przylądek Czeluski
b)Przylądek Piai
c)Przylądek Dziewniewa
d)Przylądek Baba

Przylądek Czeluski
Przylądek Piai
Przylądek Baba
Przylądek Dziewniewa

Zad2/49
nr1 Himalaje
nr2 Mount Everest
nr3 Morze Martwe
nr4 Wyżyna Tybetańska
nr5 Morze Kaspijskie
nr6 Bajkał
nr7 Arabski

Zad3/50
a)
góry:
Sajany, Tien-szan, Czerskiego, Hindukusz, Himalaje, Kaukaz, Ałtaj
Wyżyny:
Środkowosyberyjska, Irańska
niziny:
Indusu, Chińska, Turańska, Gangesu, Zachodniosyberyjska, Mezopotamska
kotliny:
Dżungarska, Kaszgarska

b)
Czerskiego, Hindukusz, Himalaje, Kaukaz

Zad4/50
wyżyny
góry
75%
południkową
wszystkich
małej
równoleżnikowej
wilgotnych mas
Indyjskiego
promienisty
środkowej

Zad5/50
zielony:
Amur, Huang He, Jangcy, Mekong
niebieski:
Brahmaputra, Eufrat, Ganges, Indus
żółty:
Indygirka, Lena, Jenisej, Ob z Irtyszem1 5 1