Przetłumacz po angielsku ale ma być po polsku.
In demand for assault. This is 22 summer man from black hair growth has more or less 1,50 and it lives on terrain of Warsaw.We turn with request to persons who know the place of stay in the demand about contact from the closest individual of police with publicprosecutor's office or court.

2

Odpowiedzi

2009-12-20T21:54:25+01:00
Poszukiwany za napad. Jest to 22 letni mężczyzna z czarnymi włosami ma wzrost miejwięcej 1,50 i mieszka na terenie Warszawy.Zwracamy się z prośbą do osób, które znają miejsce pobytu poszukiwanego o kontakt z najbliższą jednostką policji, prokuraturą lub sądem.
  • Deo
  • Początkujący
2009-12-20T22:00:07+01:00
Dojście do ataku. Dzisiaj jest 22 dzień lata, mezczyczna z czarnymi włosami ma więcej lub mniej nic 1.50 wzrostu i żyje na terenie Warszawy. Poprosiliśmy jakaś osobę która zna miejsce ataku o kontakt z indywidualnymi osobami policji z publicznymi prokuratorami lub sądami