Odpowiedzi

2009-12-20T22:18:01+01:00
Aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe
2009-12-20T22:21:32+01:00
Zmniejszenia po stronie Ct konta "Kasa"
jest to aktywo obrotowe

zwiększenia po stronie Dt konta "Pozostałe rozrachunki z pracownikami"
jest to konto aktywne

pracownik ma wobec nas zobowiązanie, czyli dostaniemy od niego należność... a że może być na okres dłuższy niż 3 miesiące, ale krótszy niż rok to jest to należność krótkoterminowa!...
2009-12-20T22:33:25+01:00