Oblicz stężenie procnetowe w 250 g roztworu w ktorym zawarte jest 10 g sodu.
oblicz masę cukru zawartego w 80 g, 60cio % roztowru
oblicz stężenie procnetowe roztowru powstałego przez zmieszanie 50 g wodorotllenku sodu i 150 g wody .

i wsszystko na dwa sposoby prosze :)
jak najszybciej:)

1

Odpowiedzi

2009-12-20T22:14:37+01:00
1.Oblicz stężenie procentowe w 250 g roztworu w którym zawarte jest 10 g sodu.
Cp = (ms*100%)/mr
Cp = (10g*100%)/250g [gramy skracasz ;)]
Cp = 1000%/250
Cp = 4%

2.Oblicz masę cukru zawartego w 80 g, 60% roztworu
Cp = (ms*100%)/mr
Cp*mr - ms*100%
(Cp*mr)/100% = ms
ms = (Cp*mr)/100%
ms = (60%*80g)/100% [procenty skracasz ;)]
Cp = 4800g/100
Cp = 48g

3.Oblicz stężenie procentowe roztworu powstałego przez zmieszanie 50 g wodorotlenku sodu i 150 g wody.
mr = mrozp + ms
mr = 50g+150g
mr = 200g

Cp = (ms*100%)/mr
Cp = (50g*100%)/200g [gramy skracasz ;)]
Cp = 5000%/200
Cp =25%